Elegance je zosobněna v tomto nádherném modelu FAYE s …